ROL

STICHTING REGIONAAL ONDERZOEK LELIETEELT IN NOORD-  EN OOST NEDERLAND

Druppelirrigatie

ROL doet mee door te participeren in een praktijkproef, uitgevoerd door Delphy. Druppelirrigatie ('drip') is een irrigatiemethode, waarbij water bij de planten wordt gedruppeld door een stelsel van leidingen, slangetjes en druppelaars. Het biedt dus kansen om het zoetwaterverbruik te beperken door heel gericht en precies water toe te dienen en water te besparen. In kassen wordt het al lang gebruikt, maar in het open veld is er nog niet zo veel ervaring mee.In combinatie met meststoffen en het toedienen van plantversterkers lijkt drip een prima vorm van precisielandbouw te zijn. Helaas is het systeem ook nogal kostbaar. De ervaringen worden vastgelegd in een verslag dat beschikbaar is bij Delphy. 

Lees meer over druppelirrigatie op:

https://agrarischwaterbeheer.nl/content/wat-kun-je-met-druppelirrigatie.

Druppelirrigatie op het proefveld.