ROL

STICHTING REGIONAAL ONDERZOEK LELIETEELT IN NOORD-  EN OOST NEDERLAND

Onkruiden

ALTERNATIEVE ONKRUIDBESTRIJDING IN DE LELIETEELT

De discussie over de inzet van gewasbeschermingsmiddelen zorgt voor veel discussie en maatschappelijke onrust. De leliesector staat voor de uitdaging om in een beperkt aantal jaren de inzet van chemie tot een minimum te beperken zonder in te leveren op de rentabiliteit. Eén van de knelpunten is de onkruidbestrijding. Essentiële onkruidbestrijdingsmiddelen die nodig zijn voor het welslagen van de onkruidbestrijding in lelie dreigen te verdwijnen of worden vergaande beperkingen opgelegd. Dit betekent dat alternatieve onkruidbestrijdingssystemen ontwikkeld dienen te worden. Handmatig wieden is vanwege de hoge arbeidskosten geen optie. Lelies groeien niet netjes in een rij, mechanische bestrijding met een schoffelmachine is daarom geen goed alternatief. In het verleden zijn diverse producten/systemen getest. Vanwege teleurstellende resultaten of financiële overwegingen heeft het geen opgang gemaakt. In het Privaat-Publiek gefinancierde onderzoek dat door Proeftuin Zwaagdijk t/m 2023 wordt uitgevoerd, worden een aantal nieuwe ontwikkelingen/strategieën getest op effectiviteit en haalbaarheid. Onder andere wordt gekeken naar de mogelijkheid van mechanische onkruidbestrijding met een wiedeg, planten onder een mulchlaag een coating en biologisch afbreekbaar folie. Het bestrijden van onkruid met elektriciteit werd tijdens de open dag gedemonstreerd door Loonbedrijf Thijssen. 

De provincie Drenthe droeg in 2019 en 2020 bij aan dit onderzoek.