ROL

STICHTING REGIONAAL ONDERZOEK LELIETEELT IN NOORD-  EN OOST NEDERLAND

Schimmels

VUURBESTRIJDING.

Vooral bij vochtig weer bestaat de kans dat de lelieplanten worden aangetast door schimmelziekten. De belangrijkste daarvan noemen we ‘vuur’.  Bij een aantasting verspreidt de ziekte zich als een ‘lopend vuurtje’. Vandaar dat de telers regelmatig het gewas inspecteren en indien nodig een bespuiting uitvoeren. Op het proefveld wordt de effectiviteit van middelen tegen de schimmelziekte Botrytis elliptica getest. Uitgangspunt is steeds een goede bescherming met een minimale milieubelasting. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Vertify in samenwerking met Agrifirm Plant. In 2014 is een proef ingezet waarbij de spuitfrequentie is verminderd. Omwonenden zien dan minder vaak een spuittractor en de teler kan flink wat arbeidsuren besparen. We vergelijken de opbrengsten  tussen een perceel waar één keer per week wordt gespoten met een Lage doseringssysteem met een perceeltje waar één keer per 14 dagen wordt gespoten. Tijdens de open dag op 22 augustus zijn al wat voorlopige conclusies getrokken. Het perceel dat minder vaak is bespoten (met een volle dosering) was voor 56% afgestorven. Het perceeltje dat één keer per vijf dagen is behandeld had een te verwaarlozen uitval van 0,9%.