ROL

STICHTING REGIONAAL ONDERZOEK LELIETEELT IN NOORD-  EN OOST NEDERLAND

TAGETES

Tagetes (Afrikaantje) kan uitstekend worden ingezet als biologische bodemontsmetting bij een hoge besmetting met de vrijlevende aaltjes Pratylenchus penetrans (of P. crenatus), vanwege de actieve dodende werking van de wortels.  Bovendien ligt het gewas niet in de smaak bij veel andere plantparasitaire aaltjessoorten, waardoor ze zich niet voeden en vermeerderen en daardoor afsterven tijdens de teelt. Onderzoek van HLB in opdracht van ROL heeft dit een aantal jaren geleden opnieuw aangetoond. Tagetes wordt in ons land al regelmatig toegepast als tussengewas bij de boom- en bollenteelt. Het is technisch gezien een succes, maar economisch nog onvoldoende rendabel voor een grootschalige toepassing in de bollenteelt of in de akkerbouw, terwijl toepassing  wel sterk zou bijdragen aan de duurzaamheid van de teelten. Deze positieve gedachte was in de winter 2013/2014 voor HLB en New Businesses aanleiding om met ondersteuning van Food Future, LTO en de Stichting ROL een innovatieadvies op te stellen voor de realisatie van een hoger rendement van de Tagetes teelt. Daarin speelt de winning van luteïne uit de Tagetes bloem een centrale rol. Luteïne is een stof die gebruikt wordt tegen bepaalde oogaandoeningen en daarnaast wordt het als natuurlijke kleurstof in de Food en Feed sector gebruikt. Op dit moment wordt de stof van ver geïmporteerd, terwijl lokale winning een groot aantal voordelen op kan leveren. 
Er wordt voor dit onderzoek oa. samengewerkt met New Businesses Agrifood, diverse Drentse telers, Syncom, Hanzehogeschool, HLB en Duitse partners in het Interreg project Bio Economie. De belangrijkste onderzoeksvraag is: kan de Tagetesteelt in Nederland voor biologische aaltjesbestrijding op een hoger plan worden gebracht, c.q. aantrekkelijker worden gemaakt door de winning van luteïne uit de bloem?

Er zijn hierover twee documenten te downloaden op de pagina Downloads.
De mogelijkheden van Tagetes (Afrikaantje) voor Luteïne productie in NL.

Alternatief voor gif in lelieteelt?

 Afrikaantjes veroveren Drenthe (bron RTV Drenthe).