ROL

STICHTING REGIONAAL ONDERZOEK LELIETEELT IN NOORD-  EN OOST NEDERLAND

Wie zijn wij

Met de oprichting van de Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt in Noord- en Oost Nederland (ROL) is geanticipeerd op de behoefte in het gebied aan teelt-technisch onderzoek. Vaak blijkt dat landelijk onderzoek niet zondermeer toepasbaar is. Specifieke klimaat- en bodemfactoren maken het noodzakelijk onderzoek te doen en zullen op basis daarvan leiden tot aangepaste adviezen.De stichting heeft donateurs, dat zijn vaak telers uit het gebied maar ook contractgevers uit de traditionele teeltgebieden en toeleverende bedrijven. Zij is daarmee een belangrijke factor geworden in de leliesector. Er wordt nauw samengewerkt met de branchevereniging KAVB.  Donateurs krijgen de resultaten toegestuurd.  Op het afgeschermde deel van deze website zijn de resultaten digitaal terug te lezen.Ieder jaar wordt er in de zomermaanden een open dag op het proefveld georganiseerd. In de wintermaanden worden de resultaten gepresenteerd tijdens de landelijke leliedag. Donateurs krijgen de resultaten toegestuurd en kunnen op het afgeschermde deel van deze website de resultaten nog eens rustig doorlezen.

Het bestuur van de stichting:

Hans Kok, voorzitter
Gert Seubring, secretaris
Martin Trip, penningmeester
John Balvert, lid
Dirk Osinga is, als coördinator, uitvoerend actief.

OP WEG NAAR EEN ECOLOGISCH LELIETEELT.

Stichting ROL wil samen met de aangesloten bedrijven een rendabele en toekomstbestendige lelieteelt bewerkstelligen. Het veiligstellen van de ‘license to operate’ voor lelietelers in Drenthe en de rest van Nederland.  Het beperken van teeltrisico’s en het streven naar een rendabele bedrijfsvoering staat centraal.Beoogd resultaat van het onderzoek is het ontwikkelen en verspreiden van kennis over ecologische teeltstrategieën waarbij met minder inzet van synthetische gewasbescherming en minder meststoffen toch optimaal wordt gepresteerd. Het behoud van opbrengst en productkwaliteit, vrijheid van ziekten en plagen, is daarbij een harde eis.Het onderzoek wordt uitgevoerd in lelies uit de groepen Oriëntal en LA-hybride. Iedere strategie wordt deels gecombineerd met bestaande middelen.  De uitkomsten worden tijdens verschillende bijeenkomsten gepresenteerd en aan de deelnemers toegestuurd.