HET ONDERZOEK VAN ILSE VAN DIEPEN:

er wel een positief effect te zien van Rudis. Dat zal moeten blijken uit de resultaten. Bij de cultivars gaat het om twee die gevoelig zijn voor Fusarium en twee die ongevoelig zijn voor Fusarium. Nagegaan wordt of er verschil is in effectiviteit van ECA‑water op cultivarniveau.”

 

STRAKS ROOIEN

 

Tijdens de open dagen van ROL begin september stond ze zelf bij de proef. Veel verschil in gewasstand tussen de verschillende objecten zag ze niet. Binnenkort worden de bollen gerooid. Dan begint voor haar de belangrijkste fase van dit onderzoek. "Ik ga dan bepalen wat het effect van de gegeven behandelingen is op Fusarium. Dat gebeurt al snel na het rooien. Aan het einde van de bewaring, begin maart, ga ik ook kijken naar de mate van aantasting door Penicillium. " Naar verwachting komt er nog een vervolg. "Na een jaar kun je nog niet veel zeggen over de resultaten. Daar is minstens nog een jaar en eigenlijk nog twee jaar voor nodig. Dat is aan de Stichting ROL. Ik ga er wel van uit dat we volgend voorjaar voor een tweede seizoen gaan. Dan mag ik alles zelf regelen."

 

Tekst: Arie Dwarswaard

Foto: René Faas

 

Greenity 20 november 2020

hun proefveld in Vledder. "Toen ik op 1 mei begon met nieuwe nieuwe baan als junior‑onderzoeker was deze proef al geplant. De achtergrond van dit onderzoek is om na te gaan of ECA-water ingezet kan worden als alternatief voor de nu gangbare bolontsmetting van lelies. ECA-water heeft nog geen toepassing in de bolontsmetting, maar met een toekomst die wat de gangbare middelen betreft onzeker is, kan dit een alternatief zijn", aldus Van Diepen. In dit onderzoek zijn verschillende varianten en verschillende cultivars meegenomen. Naast onbehandelde bollen en bollen die volgens een gangbaar praktijkschema zijn ontsmet, zijn

er ook bollen alleen met ECA‑water (20 ppm). In dit onderzoek zijn verschillende varianten en verschillende cultivars meegenomen. Naast onbehandelde bollen en bollen die volgens een gangbaar praktijkschema zijn ontsmet, zijn er ook bollen alleen met ECA‑water (20 ppm) behandeld en is er een vierde variant waarbij na de ECA‑behandeling de bollen nog zijn gedompeld in Rudis. "Nadeel van die laatste behandeling is dat de bollen twee keer nat worden gemaakt, maar misschien is er wel een positief effect te zien van Rudis.

"Nadeel van die laatste behandeling is dat de bollen twee keer nat worden gemaakt, maar misschien is

'Bolontsmetting met ECA‑water testen’.

 

Binnenkort ziet Ilse van Diepen de eerste resultaten van haar proef. Een half jaar geleden begon ze als onderzoeker bij Proeftuin Zwaagdijk en kreeg de verantwoordelijkheid voor een project waarbij wordt gekeken naar het effect van ECA‑water als bolontsmettingsmethode in de lelies.

 

lse van Diepen groeide op in Warmenhuizen op de tulpenkwekerij van haar vader. Tijdens haar middelbareschooltijd kreeg ze steeds meer interesse in het werk van haar vader. Het groeiend enthousiasme bepaalde de keuze voor een vervolgopleiding. Het werd de Hogere Agrarische School in Den Bosch, waar ze voor de richting Akkeren Tuinbouw koos. In haar laatste jaar stonden onderzoek en innovatie centraal. Na een aantal jaren gewerkt te hebben in de veredeling van de kamerplant Bromelia maakte ze afgelopen voorjaar de overstap naar Proeftuin Zwaagdijk. Een van de projecten die ze uitvoert, is onderzoek naar het effect van ECA‑water als bolontsmettingsmiddel in de lelieteelt.

 

ALTERNATIEF

 

De proef is een initiatief van de Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt (ROL) en is opgeplant op