REGIONAAL ONDERZOEK LELIETEELT

ROL

Bodemgebonden ziekten

AM-BEGELEIDING VOOR BOLLENTELERS

 

Stichting ROL is, in samenwerking met HLB in Wijster, in 2011 een project opgestart voor individuele begeleiding van lelietelers die problemen hadden met een aardappelmoeheid (AM besmetting). Door nieuwe regelgeving werden de telers vanaf 2010 geconfronteerd met een verzwaard monsterregiem en bleek het areaal beschikbare grond onder druk te staan. Productschap Tuinbouw heeft dit project financieel ondersteund.

Via stichting Rol zijn alle aangesloten telers aangeschreven en gevraagd om aan dit project deel te nemen. Ook via het vakblad Bloembollenvisie zijn telers geïnformeerd. Ruim 20 telers hebben zich hiervoor aangemeld. Tot 2014 is ongeveer 1.000 hectare AM-vrij gemaakt.

 

HLB heeft ook na 2013 een begeleidingstraject, waarin bollentelers, aardappeltelers en telers van ander vermeerderingsmateriaal op professionele wijze kunnen worden voorgelicht over de mogelijkheden om grond vrij van een besmetting met Aardappelcysten (AM-vrij) te maken en houden. Aanmelding via de secretaris of rechtstreeks bij HLB t.a.v. de heer E. Schepel van het HLB (e.schepel@hlbbv.nl; 0593-582804).

 

Bij een plan van aanpak “AM-vrije grond” stelt HLB per bedrijf en per perceel een plan van aanpak op voor het AM-vrij maken van de grond. Het plan heeft vooral betrekking op meerdere jaren en bevat de volgende onderdelen:

  • Bedrijfsgegevens, o.a. het bouwplan, de grondsoort en de ervaringen die de ondernemer heeft met AM-beheersing op zijn bedrijf.
  • Perceelsgegevens, datgene wat al bekend is van de deelnemende percelen zoals de besmettingsgraad, de vruchtopvolging en een perceelskaart.
  • Plan van aanpak, hierin wordt per perceel de meest succesvolle aanpak beschreven passend binnen de mogelijkheden van het bedrijf.
  • Samenvatting gebruikte methoden, alle mogelijke methodes worden kort toegelicht.